–  Elektrische auto’s

Een elektrische auto staat ter beschikking van de gebruikers van het gebouw.
Voor meer inlichtingen over de gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met uw office manager.